Jag var ju sjukskriven?!

När jag belv sjukskriven meddelade jag mina aktuella föreläsare på högskolan om att jag var sjukskriven och under denna period inte kunde närvara på föreläsningar eller lämna in eventuella uppgiter under just dessa datum. En av dem svarade inte på mitt mail och den andra svarade att jag skulle hålla koll på föreläsningarna hemifrån via nätet. "självklart" svarade jag på det. Min sambo såg dock frågande på mig och sa något i stil med "men du är ju sjukskriven från studierna, du ska inte plugga alls" Jag måste konstant bli påmind om att det är okej att ta det lugnt, och att jag måste ta det lugnt. Och hur tänkte min föreläsare? Att han har en student som är sjukskriven och meddelar honom att hon varken kan närvara på föreläsningar eller lämna in uppgifter - men ändå ska hon följa planen till fullo via nätet.... Jag var ju sjukskriven?!
 
I brevlådan idag låg en kopia på min läkares brev till försäkringskassan angående min sjukskrivning. Det stod bland annat att jag hade "Klara tecken till nedsatt grundstämning" och att "patientens arbetsförmåga är: helt nedsatt". (Okej, okej, jag borde ta det lugnt och jag ska ta det lugnt... snart, nästa vecka). Behandling och åtgärd är: "Antidepressiva läkemedel". (Quick fix?)
 
 

Kommentera här: